Μέρος των προβλημάτων σας μπορεί να οφείλονται στο πώς σας συμπεριφέρονταν οι γονείς, τα αδέλφια και οι συνομήλικοί σας, αλλά οι λύσεις βρίσκονται στο πώς σκέφτεστε και ενεργείτε τώρα. Με ορισμένα άτομα είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε στις πηγές των προβλημάτων, ώστε να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται για τα προβλήματα αυτά σήμερα.