Εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή/και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προσαρμοσμένα κάθε φορά στους στόχους και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Μέσα από τα σεμινάρια οι συμμετέχοντες αποκτούν ή εμπλουτίζουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, εκπαιδεύονται και εξασκούνται σε νέες δεξιότητες και μαθαίνουν τρόπους πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δυσκολιών τους.

 


Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε κάποιο εκπαιδευτικό σεμινάριο, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.