Οι συνεδρίες συμβουλευτικής ενδείκνυνται για άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με καταστάσεις κρίσης ή έντονων μεταβολών, μεταβάσεων και προκλήσεων στη ζωή τους. Στόχος της συμβουλευτικής δεν είναι να δώσει έτοιμες λύσεις ή συμβουλές, αλλά αντ’ αυτού να βοηθήσει το άτομο να διερευνήσει πιθανές λύσεις ή αποφάσεις με την καθοδήγηση και την υποστήριξη του ειδικού.