Σεμινάρια

Διαχείριση της απώλειας και των προβλημάτων που φέρνουν στην τάξη” Σεμινάριο

“Διαχείριση της απώλειας και των προβλημάτων που φέρνουν στην τάξη” Σεμινάριο KinderDocs Αφιέρωμα: Nτοκιμαντέρ ως...

“Θα γίνω ρεζίλι…Δεν θα ξέρω τι να πω: Όταν το κοινωνικό άγχος γίνεται εμπόδιο στη ζωή μας” Workshop

“Θα γίνω ρεζίλι…Δεν θα ξέρω τι να πω: Όταν το κοινωνικό άγχος γίνεται εμπόδιο στη...