Συχνες Ερωτησεις

Πώς ξέρω αν ο θεραπευτής μου είναι κατάλληλος για μένα;

Είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν θεραπευτή που είναι σωστά εκπαιδευμένος και με τον οποίο μπορείτε να συνεργαστείτε κατάλληλα. Προτού επιλέξετε τον θεραπευτή σας, μπορείτε να ζητήσετε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, όπως π.χ. σχετικά με την εκπαίδευση που έχει λάβει στην ψυχοθεραπεία καθώς και τη θεραπευτικήπροσέγγιση που ακολουθεί. Μια τέτοια συζήτηση θα σας βοηθήσει να επιλέξετε έναν κατάλληλο θεραπευτή με τον οποίο πιστεύετε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε καλά.

Πότε είναι καλό να επισκεφτώ κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας;

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες, προκλήσεις ζωής και προβλήματα ψυχικής υγείας. Είναι καλό να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, όταν οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή σας αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητά σας και την λειτουργικότητά σας (π.χ. κοινωνική ζωή, επαγγελματική απόδοση κ.ο.κ.). Η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε πώς αισθάνεστε, γιατί ποιο λόγο μπορεί να αισθάνεστε, να σκέφτεστε ή να συμπεριφέρεστε με το συγκεκριμένο τρόπο καθώς και πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε όσα σας δυσκολεύουν στην καθημερινότητά σας, αλλά και να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας.

Πόσο διαρκεί μία συνεδρία και κάθε πότε γίνεται;

Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά και γίνονται συνήθως μία φορά την εβδομάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζονται πιο συχνές συναντήσεις (π.χ. δύο φορές την εβδομάδα), εφόσον κρίνεται ότι αυτό είναι απαραίτητο. Σταδιακά καθώς η θεραπεία προχωρά και οι δυσκολίες του θεραευόμενου αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, θεραπευτής και θεραπευόμενος μπορούν να συμφωνήσουν στη βαθμιαία μείωση της συχνότητας των συναντήσεων τους (π.χ. ανά δύο εβδομάδες).

Πόσο αποτελεσματική είναι η ψυχοθεραπεία;

Οι έρευνες δείχνουν ότι η ψυχοθεραπεία μειώνει αποτελεσματικά την κατάθλιψη και το άγχος, καθώς και τα συνοδά συμπτώματα όπως ο πόνος ή η κόπωση. Η έρευνα υποστηρίζει όλο και περισσότερο την ιδέα ότι η συναισθηματική και σωματική υγεία είναι πολύ στενά συνδεδεμένες και ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει τη γενικότερη υγεία ενός ατόμου.

Ποια είναι η δομή της θεραπείας;

Κατά την επίσκεψή σας στον ψυχολόγο θα χρειαστεί ένα διάστημα για τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγησή τους. Αυτό συμβαίνει στις πρώτες συνεδρίες, όπου ο ψυχολόγος στην προσπάθειά του να αντιληφθεί το πρόβλημα, τους μηχανισμούς που το δημιούργησαν και αυτούς που το συντηρούν θα συλλέξει πληροφορίες μέσω ερωτήσεων και ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια, μαζί με το θεραπευτή σας θα δημιουργήσετε ένα θεραπευτικό πλάνο αντιμετώπισης και θα ξεκινήσει η θεραπεία για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.